January 25, 2018

Flygkalkylatorn – ny tjänst från Konsument Europa när flyget krånglar

Om du drabbas av försenat flyg när du flyger från ett EU-land eller med ett EU-flygbolag har du rätt att få hjälp och stöd av flygbolaget. Du kan dessutom ha rätt till ekonomisk ersättning. I dag lans …

Om du drabbas av försenat flyg när du flyger från ett EU-land eller med ett EU-flygbolag har du rätt att få hjälp och stöd av flygbolaget.

Du kan dessutom ha rätt till ekonomisk ersättning.
I dag lanseras tjänsten flygkalkylatorn som ska göra det enklare för flygpassagerare att ta reda på vilken kompensation de har rätt till när flyget är försenat eller inställt.

När flygpassagerare drabbas av försenat, inställt eller överbokat flyg kan de enligt EU-regler ha rätt till ekonomisk kompensation på upp till 600 euro från flygbolaget, förutom hjälp av flygbolaget på plats.

Men många tycker att reglerna är svåra att förstå och tycker det är krångligt att veta vad man kan kräva av flygbolaget och vart man ska vända sig när man ska skicka in ett krav.

Hur mycket kompensation man har rätt till beror bland annat på hur stor försening till slutdestinationen blir och flygsträckans längd.

Flygkalkylatorn gör det enklare för flygpassagerare att reda ut vilka rättigheter de har när de drabbas av försenat, inställt eller överbokat flyg och räkna ut hur mycket de har rätt att kräva i ersättning av flygbolaget. Flygkalkylatorn gör det även enklare att skicka in sitt krav till flygbolaget.

Om flygbolaget inte svarar inom sex veckor eller om man inte är nöjd med svaret, kan Konsument Europa hjälpa till genom att medla med flygbolaget via sina systerkontor som finns representerade i 30 länder i Europa.

Läs mer

More Blog News