Flygkalkylatorn – ny tjänst från Konsument Europa när flyget krånglar

Om du drabbas av försenat flyg när du flyger från ett EU-land eller med ett EU-flygbolag har du rätt att få hjälp och stöd av flygbolaget. Du kan dessutom ha rätt till ekonomisk ersättning. I dag lanseras tjänsten flygkalkylatorn som ska göra det enklare för flygpassagerare att ta reda på vilken kompensation de har rätt