Prisreservation

Vi reserverar oss för prisändringar p.g.a. valutakursförändringar, oljeprishöjningar samt eventuella höjningar från våra leverantörer.
Vi använder oss av dollar, Euro och med flyg från Köpenhamn dansk krona.